පෙරපාසලක විදුහල්පතිනියක් යකා නටයි - පොත් ලැයිස්තුවකට රු 14000ක් අරගෙන | Colombocall පෙරපාසලක විදුහල්පතිනියක් යකා නටයි - පොත් ලැයිස්තුවකට රු 14000ක් අරගෙන - Colombocall

Hot News

පෙරපාසලක විදුහල්පතිනියක් යකා නටයි - පොත් ලැයිස්තුවකට රු 14000ක් අරගෙනබොරලැස්ගමුව කටුවාවල පිහිටි Kingsbridge American පෙර පාසලේ ඉගනුම ලැබූ දරුවෙකුගේ පියෙකුට එම විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිනිය බැණ වදින වීඩියෝවක් මේ දින වල සමාජ ජාල මාධ්‍යයේ හුවමාරු වෙනවා. මේ පිළිබඳව සටහනක් තබමින් පියා සඳහන් කර තිබෙන්නේ, සිය දරුවාට එම පෙර පාසලෙන්  2016  වසරේ දී,  2017තේ  පොත් ලැයිසිතුව සඳහා රු 14000ක මුදලක් අයකරගෙන ඇති බවත්,  වසර අවසානයේ දී පිටු 5 ක් හෝ 10ක ප්‍රමාණයක් ක්‍රියාකාරකම් වල නිරත වී ඇති බවත්ය.

කෙසේ වෙතත් නැවතත් පොත් ලැයිතුවක්  සඳහා  Kingsbridge American පෙරපාසලෙන්  රු 14000 ක මුදලක් ඔහුගෙන් ඉල්ලා ඇති අතර, පසුව ඔහු එය ප්‍රතික්ෂේප කර තිබෙනවා. මෙම සිදුවීම හේතුවෙන් අදාල දරුවා පෙර පාසලෙන් ඉවත් කර ගැනීමට දෙමා පියන් තීරණය කරන අතර, අදාල වර්ශය සඳහා නැවත ලබා ගත හැකි අත්තිකාරම් ලෙස  පෙරපාසලට ගෙවූ මුදල ලබා ගැනී සඳහා පෙර පාසලට ගිය අවස්ථාවේ දී   Kingsbridge American පෙරපාසලේ විදුහල්පතිය එය ප්‍රතික්ෂේප කරමින් සිසුවාගේ පියාට මෙලෙස බැණ වදිනවා....