හිටපු ජනාධිපතිට ඉන්දීය සංචාරයේදී වෙඩි නොවදින මෝටර් රථ 02ක්, සියළු වියඳම් ඉන්දීය මධ්‍යම ආණ්ඩුවෙන් | Colombocall හිටපු ජනාධිපතිට ඉන්දීය සංචාරයේදී වෙඩි නොවදින මෝටර් රථ 02ක්, සියළු වියඳම් ඉන්දීය මධ්‍යම ආණ්ඩුවෙන් - Colombocall

Hot News

හිටපු ජනාධිපතිට ඉන්දීය සංචාරයේදී වෙඩි නොවදින මෝටර් රථ 02ක්, සියළු වියඳම් ඉන්දීය මධ්‍යම ආණ්ඩුවෙන් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පසුගිය දින වල සිදු කල ඉන්දීය සංචාරයේදී සම් පූැර්ණ වියඳම් දරා ඇත්තේ  එරට මධ්‍යම ආණ්ඩුවෙන් බවයි දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේ. ඊට අමතරව අදාළ සංචාරයේදී හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට, ඉන්දීය අග‍්‍රාමාත්‍යවරයාට ලබා දෙන ආරක්ෂාවට සමාන ආරක්ෂාවක් ලබාදී ඇති බවද සඳහන්.  එමෙන්ම  ඊට වෙඩි නොවදින මෝටර් රථ 02ක්ද ඇතුලත්.

මෙම සංචාරයේ දී පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී නාමල් රාජපක්ෂට ද ඉන්දීය අග‍්‍රාමාත්‍යවරයාගේ විශේෂ සැලකිලි හිමිව ඇති බවයි වැඩිදුරටත් වාර්තා වුණේ.