මහින්ද රාජපක්ෂ වඳුරෙක් ! විස්තරය මෙන්න -video- | Colombocall මහින්ද රාජපක්ෂ වඳුරෙක් ! විස්තරය මෙන්න -video- - Colombocall

Hot News

මහින්ද රාජපක්ෂ වඳුරෙක් ! විස්තරය මෙන්න -video-මහින්ද රාජපක්ෂ යනු වසර දහයක් ලංකාව පාළනය කළ නායකයායි. නමුත් ඔහුට තවත් වසර දෙකක් ඉදිරියට රට පාළනය කිරීමට තිබියදී හදිසි ඡන්දයකින් පරාජයට පත් වී ගෙදර යෑමට සිදු විය.

මෙම කතාව උපමා කර ගනිමින් සිරිනන්ද ස්වාමින් වහන්සේ අපූරු කතාවක් දේශනා කරන්නට විය .එහිදී උන් වහන්සේ කියා සිටියේ බුද්ධ දර්ශනය පිළිබඳ කිසිඳු තැකීමක් නොකර හිතුමතේ තීරණ ගත් නිසා මහින්දට මෙම ඉරණම අත් වූ බවයි.ඊට වඳුරකුගේ උපමා කතාවක් ගෙන  මෙහෙයවූ උන්වහන්සේගේ එම දේශනාව පහළින් නරඹන්න