තරුණියගේ අඟ පසඟ ප්‍රසිද්ධියේ අතපත ගෑ තරුණයා ! -VIDEO- | Colombocall තරුණියගේ අඟ පසඟ ප්‍රසිද්ධියේ අතපත ගෑ තරුණයා ! -VIDEO- - Colombocall

Hot News

තරුණියගේ අඟ පසඟ ප්‍රසිද්ධියේ අතපත ගෑ තරුණයා ! -VIDEO-

ඉන්දීය තරුණයකු එරට තරුණියක් සමඟ ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයක සිපගැනීමක් මෙන්ම තරුණියගේ අඟ පසඟ අතගෑමට උත්සහ කරන වීඩියෝවක් සමාජ මාධ්‍ය තුළ හුවමාරු වෙනවා.

එම තරුණයා තරුණියගේ පෙම්වතා බවට සිතිය හැකි අතර ඔවුන්ගේ භාෂාවෙන් යම් යම් කාරණා ප්‍රකාශ කරනවා.නමුත්  තරුණිය මෙම ක්‍රියාවට එතරම් කැමැත්තක් නොමැති බව පෙනෙන්නට තිබෙනවා.
අසල සිටි පුද්ගලයකු මෙය වීඩියෝගත කර සමාජ මාධ්‍ය වෙත මුදා හැර ඇති බව විශ්වාස කළ හැකි වෙනවා.

කෙසේ නමුත් ලංකාවේද මෙවන් වීඩියෝ විවිධ වෙබ් අඩවි තුළ දැකගැනීමට හැකි අතර ඒවාලංකාවේ නීතියෙන් තහනම් ක්‍රියාවන් බව සඳහන් වෙනවා.