ලංකාවම කතා වෙන "මාර්ග ඵල" ලැබූ කුඩා දියණියගේ ධර්ම ප්‍රකාශනය මෙන්න ! -VIDEO- | Colombocall ලංකාවම කතා වෙන "මාර්ග ඵල" ලැබූ කුඩා දියණියගේ ධර්ම ප්‍රකාශනය මෙන්න ! -VIDEO- - Colombocall

Hot News

ලංකාවම කතා වෙන "මාර්ග ඵල" ලැබූ කුඩා දියණියගේ ධර්ම ප්‍රකාශනය මෙන්න ! -VIDEO-
ධර්ම ඥානය උපතින්ම ලැබීම ඉතාම දුර්ලභ තත්වයක්.

බෞද්ධ දර්ශනය අනුව මෙසේ ලැබූ එම ඥානය තවත් කෙනෙකුගේ සසර මඟ කෙටි කිරීම උදෙසා සරලව දේශනා කිරීම ස්වාමීන් වහන්සේ නමකට වුවත්  යම් සාධාරණ කාල පරාසයක් ගතවෙන දෙයක් .

අවුරුදු තුනක් පමණ වයසේ පසුවන කුඩා දියණියක් මෙසේ ධර්ම දේශනා කරන වීඩියෝවක් සමාජ මාධ්‍ය තුළ හුවමාරු වෙනවා.

 ඉතා සියුම් ධර්ම කාරණා පවා  ඉතා සරලව ඉදිරිපත් කරන ඇය පෙර භවයක යම් මාර්ග ඵල  ලාභිනියක් බව බොහෝ දෙනෙක් විශ්වාස කරනවා.

සැබවින්ම ඇය මෙසේ තම පියාට ධර්ම කරුණු කියා දීම විශ්මය දනවන්නක් බව ඔබටත් සිතේවි.

එම  වීඩියෝව පහළින් නරඹන්න.