පුටුවක් නිසා බස්නාහිර මහඇමතිට තද වෙයි ! වීඩියෝව මෙන්න ! -video- | Colombocall පුටුවක් නිසා බස්නාහිර මහඇමතිට තද වෙයි ! වීඩියෝව මෙන්න ! -video- - Colombocall

Hot News

පුටුවක් නිසා බස්නාහිර මහඇමතිට තද වෙයි ! වීඩියෝව මෙන්න ! -video-
බස්නාහිර පළාත් සභා නව ගොඩනැගිල්ලේ රැස්වීම් ශාලාවට අධික වියදමකින් යුතු පුටු, විදෙස් රටකින් ගෙන්වීමේ සූදානම පිළිබඳව ඊයේ රැස්වූ එම පළාත් සභා මාසික රැස්වීමේදී උණුසුම් වාද විවාද ඇති වුණා. පුටුවක මිල 650000ක් කිව්වට
භාගයක් තියෙන්නේ බදු යැයි එහිදී අදහස් දැක්වූ සුසිල් කිදෙල්පිටිය මහතා කියා සිටියේය.

නැව් ගාස්තුද, රක්ෂණ ගාස්තු  වරාය ගාස්තු, වරායෙන් නිදහස් කර ගැනීමේ ගාස්තු, සවි කිරීමේ ගාස්තු ද මීට ඇතුළත් බව ඔහු පෙන්වා දෙයි.

මේ අතර පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන්ට තීරු බදු රහිත වාහන බලපත් ලබා නොදුන්නද පළාත් සභා නිලධාරීන් 750කට තීරුබදු රහිත වාහන ගෙන්වා ඇතැයි  එක්සත් ජාතික පක්ෂ බස්නාහිර පළාත් සභා මන්ත‍්‍රී සුසිල් කිඳෙල්පිටිය මහතා මෙහිදී වැඩි දුරටත් කියා සිටියේය.

ඔහු මෙසේද පැවසීය.

දැන් බස්නාහිර පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරු වෙනුවෙන් ගෙන්වන ලක්ෂ හය හමාරක පුටුවක් ගැන කතා කරනවා. ඇත්තටම මන්ත්‍රීවරුන්ට මොනවද ලැබිලා තියෙන්නේ. මීට පෙර පළාත් සභාවලදී සභා මන්ත්‍රීවරුන්ට තීරු බදු රහිත වාහන බලපත් ලැබුණා.

එහෙත් මෙවර සභා කාලය අවසන් වීමටත් ආසන්නව තිබියදීත් අපිට ඒ වාහන පහසුකම ලැබුණේ නැහැ. එහෙත් නිලධාරින් 750 කට තිරුබදු රහිත වාහන මේ වසරේ ගෙන්වා තිබෙනවා.