කෙල්ලෝ ළඟට ඇවිත් කිස් දීලා යන තරමටම ඩාන්ස් කරපු කොල්ලා ! -VIDEO- | Colombocall කෙල්ලෝ ළඟට ඇවිත් කිස් දීලා යන තරමටම ඩාන්ස් කරපු කොල්ලා ! -VIDEO- - Colombocall

Hot News

කෙල්ලෝ ළඟට ඇවිත් කිස් දීලා යන තරමටම ඩාන්ස් කරපු කොල්ලා ! -VIDEO-
එළිමහනකදී තම දක්ෂතාවය ගෙනහැර දක්වමින් කුඩා පිරිමි ළමයකු ඉතා අපූරු රංගනයක යෙදෙන  වීඩියෝවක් සමාජ මාධ්‍ය වෙත මුදා හැර තිබෙනවා. මෙම දරුවා බොහෝ දුරට ඉන්දියාවේ දරුවක් බව පෙනෙන්නට තිබෙනවා.

ස්ලෝ මෝෂන් ආකාරය ඔහු වසර කිහිපයක් පුහුණු වී ඇති බවට සිතන්නට පුළුවන්.

තම නරථනය අතර තුර දී එහි අලංකාර බව දරා ගත නොහැකිව සුරූපී ඉන්දීය තරුණියන් කිහිපදෙනෙක් ඔහු අසලට විත් ඔහුගේ මුහුණ සිප තම සතුට දක්වන අකාරය සැබවින්ම පුදුමසහගතයි.

එම වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න