පාරෙම නිදාගෙන අපිට පාර හදලා දෙන අපේම මිනිස්සු ! (video) | Colombocall පාරෙම නිදාගෙන අපිට පාර හදලා දෙන අපේම මිනිස්සු ! (video) - Colombocall

Hot News

පාරෙම නිදාගෙන අපිට පාර හදලා දෙන අපේම මිනිස්සු ! (video)

මාර්ග පිරිසිදු කරන සේවකයන් විසින් කරනු ලබන රාජකාරිය සුළුපටු දෙයක් නොවේ.එක් දිනක් ඔවුන් තම රැකියාව නොකර සිටියොත් නගරය හෝ ප්‍රදේශය  අශෝභන තත්වයකට පත් වේවි ?

ඔබ ඉවතලන ටොපි කොළය, ඉවතලන කඩදාසිය ඔවුන්ගේ වෙහෙස තව වැඩිකරන බව පිළිගත යුතුය.

මෙසේ දවස පුරාම අව්ව , වැස්ස නොසලකා වෙහෙසවී තම රාජකාරිය සිදුකරන ඔවුන් ලබන්නේ ඉතා සුළු වැටුපකි.

ලක්ෂ දෙක හමාරක් පමණ වැටුප් ගන්නා දුම් රිය රියදුරන් තවත් වැටුප වැඩි කරන ලෙස කියද්දී දේශපාලකයින්  වැටුප් වැඩිවීම් ඉල්වද්දී මේ අහිංසක මිනිසුන් රුපියල් දහ නවදහසක් වැනි සුළු වැටුපක් ලබමින් සිදුකරන රැකියාව රැකියාවකටත් වඩා සමාජ මෙහෙවරක් බව කිව හැකි ය.

පාරේ නිදාගනිමින් ඔවුන් ගෙවන කටුක ජීවිතයේ සත්‍ය දැකගැනීමට පහළින් ඇති වීඩියෝව නරඹන්න.