රේවත කරපු වැඩෙන් දීඝජන්තුට වුණ දේ මෙන්න ! -Photos- | Colombocall රේවත කරපු වැඩෙන් දීඝජන්තුට වුණ දේ මෙන්න ! -Photos- - Colombocall

Hot News

රේවත කරපු වැඩෙන් දීඝජන්තුට වුණ දේ මෙන්න ! -Photos-කලා වැව ජාතික උද්‍යානයේ ඇත් පංතියේ සිටින සංචාරක ආකර්ෂණය දිනාගත් ‘‘දීගදන්තු දෙක’’ හස්තියා තවත් ඇතෙකු සමග ඇති වූ ද්වන්ධ සටනකින් තුවාල ලබා තිබෙනවා.

කලා වැව ඇත් පංතියේ වෙසෙන ‘‘රේවත’’ නමැති ඇතාගෙන් එල්ල වූ දළ පහරකින් "දීගදන්තු දෙක" හස්තියා තුවාල ලබා ඇති බවයි අප වාර්තාකරු පැවසුවේ.

එම ඇතාගේ දකුණු කණ පසුපස විශාල ප්‍රමාණයේ තුවාලයක් හටගෙන ඇති අතර පශු වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබාදීමට වනජීවි නිලධාරීන් කටයුතු කර තිබෙනවා