හෙළිකොප්ටර්, හමර් පුරෝගෙන ත්‍රිකුණාමළයට පැමිණි ඇමරිකානු යුධ නෞකාව මෙන්න ! -PHOTOS- | Colombocall හෙළිකොප්ටර්, හමර් පුරෝගෙන ත්‍රිකුණාමළයට පැමිණි ඇමරිකානු යුධ නෞකාව මෙන්න ! -PHOTOS- - Colombocall

Hot News

හෙළිකොප්ටර්, හමර් පුරෝගෙන ත්‍රිකුණාමළයට පැමිණි ඇමරිකානු යුධ නෞකාව මෙන්න ! -PHOTOS-


ඇමෙරිකානු නාවික හමුදාවට අයත් USS ඇන්චොරගෙ (එල්.පී.ඩී 23) නෞකාව ත්‍රිකුණාමළ වරාය වෙත පැමිණ තිබෙනවා.

යුධ භාණ්ඩ පිරිවරාගෙන පැමිණි මෙම නෞකාව ලංකාවෙන් පිටත්වන දිනයක් තවම නිශ්චිතව සඳහන් වන්නේ නෑ.

මේ අතර මෙම USS ඇන්චොරගෙ නෞකාවේ නාවික සහ මැරීන් භට සෙබලියන් විසින් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ සෙබළියන්ට අත්මාරක්ෂක පුහුණුවක් ලබා බවත් වාර්ථා වෙනවා.

ඒ බව පහත ඡායාරූප තුළින් ඔබටත් දැක ගත හැකි වෙනවා.