උඩ හිල යට උල වද්දන්නේ කොහොමද ? මෛත්‍රීගේ අළුත්ම එක මෙන්න ! | Colombocall උඩ හිල යට උල වද්දන්නේ කොහොමද ? මෛත්‍රීගේ අළුත්ම එක මෙන්න ! - Colombocall

Hot News

උඩ හිල යට උල වද්දන්නේ කොහොමද ? මෛත්‍රීගේ අළුත්ම එක මෙන්න !


"රෑ කල බලලා හරි බරි ගැහිලා
කුප්පි එළියටයි පැදුරු එලන්නේ
බෑ දෙක පිහලා රෙදි කැටිකරලා
උඩ හිලෙ යට උල වද්දන්නේ
නෑ හැක ටික ටික හිලට එබූ කල
දෙබෑව අතරින් පිටි එන්නේ
මේ ටික තෝරා දුන්නොත් නෑනෝ
නුබයි පැලට මා වඩවන්නේ "

ලෙස වයඹ ඇළ ව්‍යාපෘතිය  විවෘත කිරීමේ උත්සවයේදී ජනපති සිරිසේන ඉතා විහිළු සහගත ආකාරයට තේරවිල්ලක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා.

එහි දී ජනාධිපතිගේ ආරාධනය අනුව එක් ගොවි මහතෙක් සාර්ථකව නිවරදි පිළිතුර ලෙස " කුරක්කං ගල " ලෙස කියා සිටියා. එය නිවරදි බව පැවසූ ජනාධිපතිවරයා "ජය වේවා" යනුවෙන් ද කියා සිටියා.

එම වීඩියෝව පහළින් නරඹන්න