ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා විශ්‍රාම වැටුපක් ! | Colombocall ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා විශ්‍රාම වැටුපක් ! - Colombocall

Hot News

ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා විශ්‍රාම වැටුපක් !

ප්‍රාදේශීය සභාවට දෙවතාවක් තේරී පත් වූ මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා විශ්‍රාම වැටුපක් ලබාදෙන ලෙස කහවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාවේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රී ශාන්ත ගුරුගේ මහතා ඉල්ලා සිටියේය.

ඒ මහතා මෙම ඉල්ලීම කරනු ලැබුවේ සභාපති වජිර දර්ශනද සිල්වා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස් වූ මෙම මස මාසික මහා සභා වාරය අවස්ථාවේදී නව යෝජනාවක් ලෙස ඉදිරිපත් කරමිනි.‍

මෙහිදී අදහස් දැක්වූ ඒ මහතා, “පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට නම් වසර පහක් ගිය ගමන් විශ්‍රාම වැටුප ලැබෙනවා. හැබැයි අපි ප්‍රාදේශීය දේශපාලනඥයන් වශයෙන් ජීවිත කාලයම දේශපාලනය වෙනුවෙන් වැය කළත් අන්තිමට අපේ මන්ත්‍රීවරුන්ට අවසානයේ බොහෝවිට ඉතිරිවන්නේ කනගාටුවක් පමණයි.

සුළු වැටුපක් ලබන ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරුන්ට විශ්‍රාම වැටුපක් ලබාගැනීමට අවශ්‍ය කරන ක්‍රමවේදයක් සැකසීම සඳහා අදාළ අංශවලට දැනුම් දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටිනවා. එසේම හදිසි අනතුරුවලදී හා ස්වභාවිකව සිදුවන අසනීප අවස්ථාවලදී ආරක්ෂණයක් ලබා දෙනවා නම් ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරයෙකුට එය ලොකු ශක්තියක් වෙනවා. 

කහවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාවට පමණක් නෙමෙයි. පොදුවේ රටේ සෑම ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරයෙකුටම එය ලැබිය යුතුයි” යැයි පැවසීය.