ගුරු වැටුප සම්බන්ධ අසත්‍ය ප්‍රචාර ගෙන ගිය අයට රතු නිවේදනයක්! | Colombocall ගුරු වැටුප සම්බන්ධ අසත්‍ය ප්‍රචාර ගෙන ගිය අයට රතු නිවේදනයක්! - Colombocall

Hot News

ගුරු වැටුප සම්බන්ධ අසත්‍ය ප්‍රචාර ගෙන ගිය අයට රතු නිවේදනයක්!

මාධ්‍ය වෙත විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කරමින් අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් පවසා සිටියේ පාසල් නිවාඩු සමයේදී ගුරුවරුන්ගේ වැටුප් නතර කිරීමට පියවර ගැනීම සූදානම් වන බවට පළවී තිබු අසත්‍ය පුවත් සඳහා නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇති බවයි.

දරුවන් වෙනුවෙන් කැප කිරීම් සිදු කරන ගුරුවරුන්ගේ පහසුකම් සහ වරප්‍රසාද ඉහළ නැංවීම මිස පහළ දැමීමට තමා කිසිවිටකත්  කටයුතු නොකරන බව ඒ මහතා පවසා සිටියා.

ගුරුවරුන් ඇතුලු රජයේ සේවකයන්ගේ වැටුප රුපියල් දස දහසකින් ඉහළ දැමීමට පියවර ගත් අතර විදුහල්පතිවරුන් සඳහා ලබාදෙන දීමනාව රුපියල් 750 සිට 6500 දක්වා ඉහළ නැංවීමට පියවර ගැනීමට වත්මන් රජය තීරණය කර ඇති බවද ඒ මාධ්‍ය ප්‍රකාශය මගින් පෙන්වා දී තිබෙනවා.

විභාග රාජකාරිවල නිරත ගුරුවරුන් සහ විදුහල්පතිවරුන්ගේ දීමනා ඉහළ දැමීමට පියවර ගන්නා ලෙසට විභාග කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයාට තමා උපදෙස් ලබා දී ඇති බව  වැඩි දුරටත් පෙන්වා දුන්නා.