පොල්ගහවෙලට ටොනාඩෝ සුළි කුනාටුවක් | Colombocall පොල්ගහවෙලට ටොනාඩෝ සුළි කුනාටුවක් - Colombocall

Hot News

පොල්ගහවෙලට ටොනාඩෝ සුළි කුනාටුවක්
දේපල සහ ගොඩනැගිලි විනාශ කරමින් ඊයේ (14) උදෑසන පොල්ගහවෙල පොලිස් වසම හරහා හැමූ ටොනාඩෝ සුළි කුණාටු තත්ත්වයක් වාර්ථා වනවා.

මේ හේතුවෙන් එම ප්‍රදේශවල නිවාස 35ක් හා විදුහලක ගොඩනැගිලි 11ක දේපළ හානි සිදුව තිබෙන නමුත් ජිවිත හානි කිසිවක් වාර්ථා වී නොමැති බවයි පොලිසිය ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ.