පොල්ගහවෙල අනතුරට දුම් රිය නිළධාරින් හතර දෙනකුගේ වැඩ තහනම් ! | Colombocall පොල්ගහවෙල අනතුරට දුම් රිය නිළධාරින් හතර දෙනකුගේ වැඩ තහනම් ! - Colombocall

Hot News

පොල්ගහවෙල අනතුරට දුම් රිය නිළධාරින් හතර දෙනකුගේ වැඩ තහනම් !කොළඹ කොටුවේ සිට මහනුවර දක්වා ධාවනය වූ සෙන්කඩගල මැණිකේ දුම්රියේ පසුපසින් ගැටුණු කොළඹ කොටුවේ සිට රඹුක්කන බලා ධාවනය වූ සීඝ්‍රග්‍රාමී දුම්රියේ සේවය කළ දුම්රිය සේවකයන් සිවු දෙනෙකුගේ වැඩ තහනම් කිරීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කර ඇත.

ඒ අනුව රඹුක්කන දුම්රියේ රියදුරු, රියදුරු සහායක, ප්‍රධාන නියාමක හා උප නියාමකවරයාගේ වැඩ තහනම් කර තිබේ. 

සෙන්කඩගල මැණිකේ දුම්රිය පානලිය ප්‍ර දේශයේ දුම්රිය සංඥා නොමැතිව නවත්වා තිබියදී ඊට පසුපසින්  පැමිණි රඹුක්කන දුම්රිය ඉදරියෙන් වූ දුම්රියේ ගැටීමෙන් මෙම අනතුරු ඊයේ (06දා) සිදුවිය.