ගෝඨා බැසිල් ඇමරිකාවට පිටත්වෙයි! | Colombocall ගෝඨා බැසිල් ඇමරිකාවට පිටත්වෙයි! - Colombocall

Hot News

ගෝඨා බැසිල් ඇමරිකාවට පිටත්වෙයි!
බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා සහ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඇමෙරිකාව බලා පිටත්වී තිබේ.

හිටපු ආරක්ෂක ‍ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පුද්ගලික සංචාරයක් සඳහා ඇමෙරිකාවට පිටත්ව ගොස් ඇති අතර  බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ඉකුත් සිකුරාදා (10) ඇමෙරිකාව බලා පිටත්වුයේ ප්‍රතිකාර ලබාගැනීම සඳහා කොළඹ මහාධිකරණයෙන් ලබාගත් අවසරය මතයි. මාස තුනක කාලයක් ඇමෙරිකාවේ රැඳී සිටිමින් ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට එම මහතාට අධිකරණයේ අවසරය ලැබී තිබේ.