සක්‍රීය තත්වයේ වාලම්පූරියක් ලක්ෂ සියයකට විකිණීමේදී ඉරණම හරස් වෙයි ! | Colombocall සක්‍රීය තත්වයේ වාලම්පූරියක් ලක්ෂ සියයකට විකිණීමේදී ඉරණම හරස් වෙයි ! - Colombocall

Hot News

සක්‍රීය තත්වයේ වාලම්පූරියක් ලක්ෂ සියයකට විකිණීමේදී ඉරණම හරස් වෙයි !


ත්‍රිකුණාමලය ප්‍රදේශයේදී අඟල් 15 ක් පමණ දිගකින් යුතු සක්‍රීය තත්වයේ පැවති වාලම්පූරීයක් විකිණීමට සූදානමව තිබියදී අත් අඩංගුවට ගනු ලැබ තිබෙනවා.  මෙම වාලම්පූරිය රුපියල් ලක්ෂ සියයකට වඩා වැඩි වටිනාකමකට හිමිකම් කියන බව ආරංචි මාර්ග දක්වනවා.

වයස අවුරුදු 27 , 43 , 57 සහ 60 ක් වන සැකකරුවන් තිදෙනකු හා එක් සැකකාරියක මෙලෙස නීතියට කොටු වී ඇති බව සඳහන්.

චින්න වරාය හා මුතූර් වල පදින්චිකරුවන් වන මොවුන් ඊයේ පස්වරුවේ වෑන් රථයකින් පැමිණ මෙම නීති විරෝධී ක්‍රියාව සිදු කිරීමට සැරසෙන අවස්ථවේ  දී මෙලෙස පොලීසියෙන්  වටලා තිබෙන්නේ.