මධ්‍යම කඳුකරයේ හදිස්සියේ විදුලිය ඇණ හිටී! | Colombocall මධ්‍යම කඳුකරයේ හදිස්සියේ විදුලිය ඇණ හිටී! - Colombocall

Hot News

මධ්‍යම කඳුකරයේ හදිස්සියේ විදුලිය ඇණ හිටී!

ගස්වල අතු විදුලි රැහන් පද්ධතියට කඩා වැටිම නිසා මධ්‍යම කඳුකරයේ බටහිර බැවුම් ප්‍රදේශ රැසකට විදුලිය ඇණ හිට ඇති බව විදුලි බල මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කරනවා.

අද(13) අලුයම හමා ගිය දැඩි සුළඟකින් අධි බලැති විදුලි රැහන් පද්ධති ගණනාවකට දැඩි අලාභ හානි සිදු වීම නිසා මෙම විදුලි ඇණ හිටීම සිදුවී ඇති බවයි වාර්තාවන්නේ. බිඳ වැටි ඇති විදුලි බලය යලිත් කඩිනමින් ලබා දිමට කටයුතු කරමින් සිටින  බව හැටන් විදුලි පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානයේ නිලධාරියෙකු පැවසුවා.

විදුලි  රැහන් පද්ධතියට අමතරව දුරකථන රැහන් පද්ධති වලටද දැඩි අලාභ හානි සිදු වි ඇති අතර, දැඩි සුලං සමඟ කඩින් කඩ මධ්‍යම කදුකරයේ බටහිර බැවුම් ප්‍රදේශවලට අධික වර්ෂාවද පතිත විම නිසා ජන ජිවිතයට ගැටළු රැසක් මතු වි ඇත.