විජයකලාගේ සිද්ධිය සම්බන්ධ නවතම වාර්තාව නීතිපතිවරයා වෙතට | Colombocall විජයකලාගේ සිද්ධිය සම්බන්ධ නවතම වාර්තාව නීතිපතිවරයා වෙතට - Colombocall

Hot News

විජයකලාගේ සිද්ධිය සම්බන්ධ නවතම වාර්තාව නීතිපතිවරයා වෙතට


හිටපු රාජ්‍ය ඇමතිනි විජයකලා මහේෂ්වරන් එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානය යළි ගොඩනැගිය යුතු බවට සිදුකළ ප්‍රකාශය සම්බන්ධ සටහන් ඇතුලත් වාර්තාව අද (09) නීතිපතිවරයා වෙත භාරදී තිබෙනවා.

සංවිධානාත්මක අපරාධ නිවාරණ කොට්ඨාශයේ නිලධාරියෙකු  සඳහන් කළේ පිටු 300 කට ආසන්න සටහන් වාර්තාවක් එයට ඇතුලත් බවයි.

ප්‍රකාශය සිදුකළ අවස්ථාවේ එම ස්ථානයේ සිටි කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් දෙදෙනෙකුගේ, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් හතරදෙනෙකුගේ, රාජ්‍ය නිලධාරීන් ඇතුළු 66 දෙනෙකුගේ ප්‍රකාශ ඊට ඇතුළත්.