අනුරාධපුර විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යාතනය වසා දැමෙයි! | Colombocall අනුරාධපුර විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යාතනය වසා දැමෙයි! - Colombocall

Hot News

අනුරාධපුර විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යාතනය වසා දැමෙයි!
අනුරාධපුර විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යාතනය අද (13) සිට සති 02 ක කාලයක් වසා දමා තිබෙන බව එහි අධ්‍යක්ෂක සුජීව ජයවර්ධන මහතා දන්වා සිටිනවා.

ඒ පැතිරී යන වෛරස් උණ සහ පැපොල රෝගය හේතුවෙන්.

ඒ අනුව අද දින සිට සිසුන් සදහා පමණක් වසා තැබෙන විද්‍යාතනය යලි අගෝස්තු මස 27 වනදා විවෘත කිරීමට නියමිතයි. මෙම රෝග කාරක පැතිරයාම හේතුවෙන් විශ්වවිද්‍යාල පරිශ්‍රය සති 02 ක කාලයක් වසා දමන මෙන් අනුරාධපුර නියෝජ්‍ය නාගරික කොමසාරිස්වරයා විසින් දැනුම් දී ඇති බව විශ්වවිද්‍යාලය තුල දැන්වීම් ද අලවා තිබෙනු දක්නට ලැබේ.