රජිව් ගාන්ධි ඝාතකයන්ව නිදහස් කරන්නෙ නෑ.ඉන්දීය රජය අවධාරණය කරයි ! | Colombocall රජිව් ගාන්ධි ඝාතකයන්ව නිදහස් කරන්නෙ නෑ.ඉන්දීය රජය අවධාරණය කරයි ! - Colombocall

Hot News

රජිව් ගාන්ධි ඝාතකයන්ව නිදහස් කරන්නෙ නෑ.ඉන්දීය රජය අවධාරණය කරයි !


ඉන්දීය හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රජිව් ගාන්ධි මහතා ඝාතනය කිරිම සම්බන්ධයෙන් සිර දඬුවම් නියම වී ඇති වැරදිකරුවන් හත් දෙනා නිදහස් කළ නොහැකි බව ඉන්දීය මධ්‍යම රජය නැවතත් එරට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දන්වා තිබේ.

ඉන්දීය මධ්‍යම විමර්ශන කාර්යාංශය විසින් මෙම ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් කළ විමර්ශන වලට අදාළව වරදකරුවන් අත්අඩංගුවට ගත් අතර එම ආයතනය ඔවුන්ව නිදහස් කිරීමට විරෝධය දක්වන බවද අධිකරණයට දැනුම් දී තිබේ.

තමිල්නාඩු රජය විසින් අදාළ ඝාතකයන්ට නිදහස ඉල්ලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට  දැන්වූ අතර ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඒ සම්බන්ධයේන මධ්‍යම රජයේ මතය විමසා සිටියේය.

ඝාතකයන්ට අවුරුදු 27ක සිර දඬුවමක් නියම වී තිබේ.