තෙල් මිල නැවතත් ඉහලට! | Colombocall තෙල් මිල නැවතත් ඉහලට! - Colombocall

Hot News

තෙල් මිල නැවතත් ඉහලට!

පසුගිය දින ඉදිරිපත්කල මිල සූත්‍රයට අනුව අද (10) සිට ඉන්ධන වර්ග දෙකක මිල ඉහල දමා තිබෙනවා.

අද පස්වරුවේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර කියා සිටියේ ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්රල් ලීටරයක් රුපියල් 2කින්ද, සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක් රුපියලකින් ද ඉහළ නැංවූ බවයි.

ඒ අනුව රුපියල් 155කට පැවති ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්රල් ලීටරයක් රුපියල් 157 කින්ද සුපරි ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 129 සිට රුපියල් 130 දක්වා ද ඉහළ නැංවෙනු ඇතී.

නමුත් ඕක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් සහ ඔටෝ ඞීසල්වල මිලෙහි වෙනසක් සිදුවී නොමැති අතර ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්රල් ලීටරයක් තවදුරටත් රුපියල් 145 කටත්, ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 118 කටත් අලෙවි කෙරෙනවා.