සීනි වලට යූරියා දාලා වව්නියා ස.තො.ස සේවකයන් පිස්සු නටයි ! "ඉක්මණින් රෝහල් ගත වෙන්න" නිළධාරීන් පවසයි | Colombocall සීනි වලට යූරියා දාලා වව්නියා ස.තො.ස සේවකයන් පිස්සු නටයි ! "ඉක්මණින් රෝහල් ගත වෙන්න" නිළධාරීන් පවසයි - Colombocall

Hot News

සීනි වලට යූරියා දාලා වව්නියා ස.තො.ස සේවකයන් පිස්සු නටයි ! "ඉක්මණින් රෝහල් ගත වෙන්න" නිළධාරීන් පවසයිවවුනියාව සතොස ශාඛාවෙන් සීනි මිළදිගත් පිරිස් ‍වහාම අදාළ සීනි භාවිතයෙන් ඉවත් කරන ලෙසට වවුනියාව නගර සභා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක නිලධාරීන් ඉල්ලා සිටිනවා. අදාළ සීනි රැගෙන ගිය පාරිභෝගික ජනතාව යුරියා මිශ්‍ර වි පවතින සීනි කුඩාදරුවන්ට හෝ වැඩිහිටියන්ට ලබාදී ඇත්නම් අදාල පිරිස් වහාම රෝහල්ගත වන ලෙසයි මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් ඉල්ලා සිටින්නේ.

 වවුනියාව සතොස ශාඛාවේ සේවය කළ පුද්ගලයෙකු විසින් අදාල යූරියා පොහොර සිය පෞද්ගලික අවශ්‍යතාවයක් වෙනුවෙන් ගෙන ඇති අතර, සතොස ශාඛාවෙන් භාණ්ඩ මිළදිගත් පුද්ගලයෙකු ලබා‍ගත් භාණ්ඩ රැගෙන යාමට උරයක් ඉල්ලා ඇත. එම අවස්ථාවේදී සතොස සේවකයෙකු පවසා ඇත්තේ ගබඩාවේ පවතින උරයක් ලබා‍ගන්නා ලෙසයි. එහිදි පොහොර උරයක අඩක් පැවති පොහොර තොගය සීනි යැයි සිතා සීනි පුරවා තැබු පෙට්ටියට අදාළ පුද්ගලයා හළා ඇති අතරල සතොස සේවකයෙකු ඊට උඩින් තවත් සීනි උරයක් හලා ඇති බව මූලික පරීක්ෂණයන්ගෙන් අනාවරණය වි ඇතැයි මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක නිලධාරීන් පැවසුවා.

 අදාළ සීනි පෙට්ටිය තුළ පැවති සීනි පොහොර සමඟ කලවම් කොට සතොස සේවකයින් කිසිදු පරීක්ෂා කිරීමකින් තොරව විකුණා ඇති බවදමහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක නිලධාරීන් කියා සිටිනවා. පාරිභෝගිකයින් පැමිණ චෝදනා කිරීම සම්බන්ධයෙන් සතොස සේවකයින් වවුනියාව පොලිසිය වෙත පැමිණිල්ලක් සිදුකොට ඇති අතර, එහිදි අදාළ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විස්තර අනාවරණය වු බවත්, අදාළ කාරණය සම්බන්ධයෙන් පුළුල් පරීක්ෂණ මෙහෙයවන බවත් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක නිලධාරීන් පැවසුවා.