ගිය වසරට වඩා මෙම වසරේ ඩෙංගු රෝගීන්ගේ විශාල වෙනසක් ! | Colombocall ගිය වසරට වඩා මෙම වසරේ ඩෙංගු රෝගීන්ගේ විශාල වෙනසක් ! - Colombocall

Hot News

ගිය වසරට වඩා මෙම වසරේ ඩෙංගු රෝගීන්ගේ විශාල වෙනසක් !

ගිය වසරට සාපේක්ෂව මෙම වසර තුල ඩෙංගු රෝගීන්ගේ වාර්තාවීම අඩුවක් පෙන්නුම් කරන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පෙන්වා දෙනවා.

2018 වර්ෂයේ ගත වූ කාලය තුළ වාර්තා වී ඇති ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව පසුගිය වසරේ එම කාලය හා සසඳා බැලීමේ දී 76%ක අඩු වීමක් පෙන්නුම් කරන බවයි ජාතික ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන කියා සිටියේ.

2017 වසරේ ජනවාරි මස සිට ජුලි මස දක්වා ඩෙංගු රෝගීන් එක් ලක්ෂ 28,077 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇති අතර, මේ වසරේ එම කාලය තුළ වාර්තා වී ඇති ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 30,786ක්.

ඩෙංගු මර්දනය සඳහා දියත් කර ඇති සාර්ථක වැඩසටහන් වල ප්‍රතිපලයක් ලෙස මෙම අඩුවීම සිදුවී ඇති බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය වැඩිදුරටත් පවසා සිටියා.