සතියක් තුල සිව්වන වරටත් රුපියල යලි කඩා වැටෙයි. | Colombocall සතියක් තුල සිව්වන වරටත් රුපියල යලි කඩා වැටෙයි. - Colombocall

Hot News

සතියක් තුල සිව්වන වරටත් රුපියල යලි කඩා වැටෙයි.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (24) නිකුත් කළ විනිමය අනුපාතික වාර්තාවට අනුව ශ්‍රී ලංකා රුපියල ඉතිහාසයේ වාර්තාගත පහළම අගය වාර්තා කළේය.


ඒ අනුව රුපියලට සාපේක්ෂව එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ විකුණුම් අගය 162.11ක් ලෙසත් ගැනුම් අගය 158.11ක් ලෙසත් සටහන් විය.
මෙම අගය සතියක් තුලදී ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂ රුපියල පහත වැටුණු සිව්වැනි අවස්ථාව විය. එසේම ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව නිකුත්කළ ආර්ථික දත්තවලට අනුව මෙම වසර තුළ එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව මෙරට රුපියල සියයට 4.9කින් පහත වැටී ඇත. එසේම පසුගිය වසරේදී රුපියල සියයට 2.5කින් සහ 2016 වසරේදී සියයට 3.9කින් අවප්‍රමාණය වූ බවද දැක්වේ.