සීමා නිර්ණ වාර්තාව පරාජය වූ හේතු මෙන්න ! | Colombocall සීමා නිර්ණ වාර්තාව පරාජය වූ හේතු මෙන්න ! - Colombocall

Hot News

සීමා නිර්ණ වාර්තාව පරාජය වූ හේතු මෙන්න !


පළාත් සභා සීමානිර්ණ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී පරාජයට පත්වූයේ වාර්තාවේ පැවැති අඩුපාඩු නිසා බව පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා සඳහන් කළේය.

තමන්ද මේ සඳහා ඡන්දය භාවිතා කළේ වාර්තාවේ පැවැති අඩුපාඩු නිසා බවත්, පත්කිරීමට නියමිත පංච පුද්ගල කමිටුව විසින් නිවැරදි කර මාස 02ක් තුළ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට බාරදීමට නියමිත බවත් අද (27දා) පැවැති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී හෙතෙම පවසා සිටියේය.

සීමානිර්ණ වාර්තාව පරාජයට පත්වුවත් නව මැතිවරණ ක්‍රමයට සියලුම දෙනාට අනුමැතිය ලබාදී තිබෙන බවත්, මේ අනුව ඉදිරි පළාත් සභා මැතිවරණය කොට්ඨාසයට වගකියන මන්ත්‍රීවරයෙකු පත්වන හා පළාත් සභාවට 25% කාන්තා නියෝජනයක් ඇතිවන නව ක්‍රමයට පැවැත්වෙන බවත් හෙතෙම සඳහන් කළේය.