කැම්පස් කෙල්ලට කැත විදිහට බනින වීඩියෝව මෙන්න ! | Colombocall කැම්පස් කෙල්ලට කැත විදිහට බනින වීඩියෝව මෙන්න ! - Colombocall

Hot News

කැම්පස් කෙල්ලට කැත විදිහට බනින වීඩියෝව මෙන්න !
විශ්වවිද්‍යාල හා උසස් අධ්‍යාපන ආයතනවල සිදු කෙරෙන නවකවදය හා අනෙකුත් ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවලට එරෙහිව පියවර ගණනාවක් ගෙන ඇති බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව  නවකවදයට භාජනය වන සිසුන්ට ඒ සඳහා පැමිණිලි කිරීමට හදිසි දුරකථන අංකයක් සහ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ විශේෂ කාර්යාලයක් පිහිටුවා තිබේ.

නවක වද සිද්ධියක් වූ වහාම ඒ පිළිබඳව පැය 24 පුරාම පවත්වා ගෙන යන 011-2123700 දරන හදිසි දුරකථන අංකයට වහාම දැනුම් දීමට හැකි අතර  ඒ පිළිබඳව විශ්වවිද්‍යාල බලධාරීන්ද දැනුම්වත් කොට අදාළ ප්‍රාදේශීය පොලිස් ස්ථානයටද පැමිණිලි කරන ලෙස විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව සිසුන්ගේ ඉල්ලා සිටී.

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ පිහිටුවා ඇති විශේෂ කාර්යාලය රජයේ නිවාඩු දිනවල හැර අනෙකුත්  දිනවල පෙරවරු 8.30 සිට පස්වරු 4.00 දක්වා විවෘත ඇත.

ඒසේම විශ්වවිද්‍යාලය හා උසස් අධ්‍යාපන ආයතනවල අධ්‍යාපනය ලබන තම දරු දැරියන්ගේ හැසිරිම් හා ක්‍රියාකාරම් පිළිබඳ සුපරික්ෂාකාරීව සිටින ලෙසද ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව සහ අමාත්‍යාංශය එම සිසුන්ගේ දෙමවුපියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

තව ද ලංකාවේ විශ්ව විද්‍යාලයක නවක වදයක් දැක්වෙන වීඩියෝවක් පහතින් නරඹන්න. එහි පරුෂ වචන ඇතුලත් බැවින් කුඩා දරුවන් සිටින තැනක් නම් ඉවත් වී නරඹන්න