මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා ලිංගික අල්ලස් චෝදනා ලැබ වැඩ තහනම්! | Colombocall මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා ලිංගික අල්ලස් චෝදනා ලැබ වැඩ තහනම්! - Colombocall

Hot News

මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා ලිංගික අල්ලස් චෝදනා ලැබ වැඩ තහනම්!

ඔලුවිල් විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්ය එස්.එම්.මොහොමඩ් ඉස්මයිල්ගේ වැඩ තහනම් කිරීමට විශ්වවිද්‍යාලයේ පාලක සභාව තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ විභාග සමත් කරදීම සඳහා ලිංගික අල්ලස් ඉල්ලූ බවට චෝදනා ලැබීම හේතුවෙන්.

චෝදනා ලැබීමත් සමග පාලක මණ්ඩලය එක්වී ඒ සම්බන්ධව පරීක්ෂණ කටයුතු ආරම්භ කළ අතර සාක්ෂි සහිතව චෝදනා ඔප්පු වීම හේතුවෙන් මෙසේ ඔහුගේ වැඩ තහනම් කිරීමට ඔවුන් තීරණය කර ඇති බවයි පාලක මණ්ඩලය විසින් පවසා සිටියේ.

පසුගිය ජූලි 28දා රැස්වූ අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලයේ (ඔලුවිල් සරසවිය) පාලක සභාව මෙම තීරණයට එළඹ තිබෙනවා.

එස්.එම්.මොහොමඩ් ඉස්මයිල් ආචාර්යවරයා සමස්ත ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ මන්ත්‍රිවරයකු ලෙස ද පාර්ලිමේන්තුවද නියෝජනය කරන පුද්ගලයෙක්.