විහාරමහාදේවී පාර්ක් එකට නොමිලේ යන්න බෑ ! රුපියල් 400 ක් අයකිරීමේ යෝජනාව සම්මතයි ! | Colombocall විහාරමහාදේවී පාර්ක් එකට නොමිලේ යන්න බෑ ! රුපියල් 400 ක් අයකිරීමේ යෝජනාව සම්මතයි ! - Colombocall

Hot News

විහාරමහාදේවී පාර්ක් එකට නොමිලේ යන්න බෑ ! රුපියල් 400 ක් අයකිරීමේ යෝජනාව සම්මතයි !

කොළඹ විහාර මහා දේවි උද්‍යානයට සහ කාක දූපත උද්‍යානයට ක්‍රීඩා කිරීමට පැමිණෙන කුඩා දරුවෙකුගෙන් පැයකට රුපියල් 400 බැගින් පෞද්ගලික සමාගමක් වෙත අය කරගැනීමට අවස්ථාව ලබාදීම සඳහා කොළඹ මහ නගර සභාව යෝජනාවක් සම්මත කරගෙන තිබේ.

 වයස අවුරුදු 5-10 අතර දරුවෙකුගෙන් විනාඩි 15කට රුපියල් 100 බැගින් අය කරගැනීමට මෙමගින් අවස්ථාව ලැබෙන අතර, මාස 02ක් ඇතුළත මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වනු ඇතැයි නගර සභා ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

විහාර මහා දේවි උද්‍යානයේ හා කාක දූපත උද්‍යානයේ කුඩා ළමයින්ට ක්‍රීඩා කිරීමට අවශ්‍ය උපකරණ සවි කිරීමටත්, ඒ වෙනුවෙන් කොළඹ මහ නගර සභාවට මාසිකව රුපියල් 10,000ක් ගෙවීමටත් අදාළ පුද්ගලික සමාගම එකඟ වී ති‍බේ.

කොළඹ මහ නගර සභාවේ මුදල් කමිටුවේ නිර්දේශ පරිදි මහා සභාවට ඉදිරිපත් කර ඇති මෙම යෝජනාවට එක්සත් ජාතික පක්ෂය, ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරුන්ගේ  අනුමැතිය ලැබී තිබෙන අතර, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරුන් පස් දෙනා පමණක් ඊට විරුද්ධව වී තිබේ.

කොළඹ නගර සීමාවේ අඩු අදායම්ලාභීන් බහුතරයක් සිටියදී ධනපති පවුල් සුළුතරයක් පිනවීම සඳහා මෙම වැඩපිළිවෙළ දියත් කර තිබෙන බවත්, නගර සභා ඉතිහාසයේ කිසිම අවස්ථාවකදී කුඩා ළමයින්ගෙන‍් මේ ආකාරයට මුදල් අය කරගෙන නොමැති බවත් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ කොළඹ නාගරික මන්ත්‍රි හේමන්ත වීරකෝන් මහතා පැවසීය.