සේවකයින්ට ලක්ෂ ගණන් පඩි ගෙවන්න දුම් රිය ගාස්තු ඉහළ දමයි ! -ඔක්තෝබර් 01 සිට- | Colombocall සේවකයින්ට ලක්ෂ ගණන් පඩි ගෙවන්න දුම් රිය ගාස්තු ඉහළ දමයි ! -ඔක්තෝබර් 01 සිට- - Colombocall

Hot News

සේවකයින්ට ලක්ෂ ගණන් පඩි ගෙවන්න දුම් රිය ගාස්තු ඉහළ දමයි ! -ඔක්තෝබර් 01 සිට-


දුම් රිය ප්‍රවේශ පත්‍රයක මිල 15% සින් ඉහළ දමන බව  දුම් රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. ලබන ඔක්තෝම්බර් 01 දා සිට නව මිළ යටතේ ප්‍රවේශ පත්‍ර ගත යුතු බව ද ඔවුන් කියා සිටිනවා.

මීට අදාළ ගැසට් පත්‍රය අමාත්‍යංශය වෙත යොමුකර ඇති බව  ඉහළ නිළධාරියෙක් කියා සිටියා. මෙසේ ගාස්තු සංශෝධනයක් සිදු වන්නේ වසර 10 පසු බව වාර්තා වෙනවා.එනම් 2008 වසරෙන් පසු ගාස්තු සංශෝදනයක් සිදු වී නොමැත.

තවද මෙසේ ගාස්තු සංශෝධනයක් සිදු කරන්නේ පසු ගිය සමයේ තම වැටුප් වැඩි කරන ලෙස ඉල්ලා සේවකයන් සිදු කළ වැඩ වර්ජනයට රජය ඇහුම්කන් නොදුන් නිසාද යන්න පිළිබඳ සැක පහළවේ.

කෙසේ වෙතත් ලක්ෂ දෙක තුන පඩි ගනිමින් තවත් ඔවුන්ගේ පඩි වැඩි කිරීම උදෙසා මෙසේ ගාස්තු සංශෝදනයක් සිදු කරනවා නම් එය සාධාරණද යන්න ඔබම තීරණය කළ යුතු වෙනවා.