මදූ රොක්ස් ගෙන් " මහින්ද රාජපක්ෂ " ගැන ගීතයක් ! - VIDEO - | Colombocall මදූ රොක්ස් ගෙන් " මහින්ද රාජපක්ෂ " ගැන ගීතයක් ! - VIDEO - - Colombocall

Hot News

මදූ රොක්ස් ගෙන් " මහින්ද රාජපක්ෂ " ගැන ගීතයක් ! - VIDEO -
මේ දින වල සමාජ මාධ්‍ය තුළ වැඩි වශයෙන් කතා බහට  ලක් වෙමින් සිටින අයෙක් ලෙස " මදූ රොක්ස් " හඳුන්වාදිය හැකි ‍ය.

එක්තරා වැඩසටහනකින් පසු ඔහු මුළු රටේම කතාබහට ලක් වූ පුද්ගලයා බවට පත් විය.ඇතැමුන් ඔහු පිළිබඳ හාස්‍යයෙන් කතා කරන  අවස්ථා ද දක්නට තිබේ.ඔහු මේ වන විට ගීත කිහිපයක් සිදුකර ඇති අතර ඒ අතරින් එක් ගීතයක විශේෂත්වයක් පවතී.

එනම් ,  ඔහු එම ගීතය මහින්ද රාජපක්ෂ  මහතා වෙනුවෙන්   එළිදක්වා තිබේ.

 එම ගීතය පහතින් නරඹන්න.