ලොරියක් පෙරලී පහක් රෝහලේ.එක් අයකුට බරපතලයි ! -Photos- | Colombocall ලොරියක් පෙරලී පහක් රෝහලේ.එක් අයකුට බරපතලයි ! -Photos- - Colombocall

Hot News

ලොරියක් පෙරලී පහක් රෝහලේ.එක් අයකුට බරපතලයි ! -Photos-


කොටුකච්චිය මහකුඹුක්කඩවල මාර්ගයේ ලොරි රථයක් පෙරලීයාමෙන් සිදුවූ අනතුරින් පස් දෙනකු තුවාල ලබා තිබෙනවා.ඒ අතරින් එක් අයකුගේ තත්වය බරපතල බව සඳහන් වෙනවා.

මාර්ගයේ ඉදිරියෙන් පැමිණි වතුර බවුසරයකට ඉඩ දීමට යාමේදී මෙම අනතුර සිදු වී තිබේ. තුවාලකරුවන් මහවැව ප්‍රදේශයේ පදින්චිකරුවන් බව අනාවරණය වේ.

එම අනතුරේ ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින්
ඡායාරූප - ජූඩ් සමන්ත