පීලී මාරු වූ දුම්රියේ ඡායාරූප මෙන්න ! -Photos- | Colombocall පීලී මාරු වූ දුම්රියේ ඡායාරූප මෙන්න ! -Photos- - Colombocall

Hot News

පීලී මාරු වූ දුම්රියේ ඡායාරූප මෙන්න ! -Photos-
දුම්රිය මගින් ඉන්ධන ප්‍රවාහනය කරන ටැංකියක් පෙරළිම හේතුවෙන්  උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයට බාධා එල්ල වුණා. ඒ පේරාදෙණිය දුම්රිය ස්ථානය ආසන්නයේදී වූ පීලි පැනීමක් හේතුවෙන්.

එම අවස්ථාවේ ලබා ගත් ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින්