කරවල කියලා මීගමුවේදී දීලා තියෙන්නේ ඩොල්ෆින් මසුන් වේලලා | Colombocall කරවල කියලා මීගමුවේදී දීලා තියෙන්නේ ඩොල්ෆින් මසුන් වේලලා - Colombocall

Hot News

කරවල කියලා මීගමුවේදී දීලා තියෙන්නේ ඩොල්ෆින් මසුන් වේලලා

මීගමුවේදී ඩොල්ෆින් මසුන් මරා කරවල සදහා විකිණීමේ ජාවාරමක් පිලිබඳව තොරතුරු අනාවරණය වී තිබේ. මීගමුව කොට්ඨාශ දූෂණ මර්දන ඒකකය විසින් මෙසේ ඩොල්ෆින් මසුන් 4 දෙනෙකු මරා අලෙවි කිරීමට සිටි පුද්ගලයෙකු අත් අඩංගුවට ගෙන තිබෙන බවද වාර්තා වනවා. මෙම මරා දමන ලද ඩොල්ෆින් මසුන් මුහුදු ඌරන්ගෙ කරවල ලෙස සකස් කොට විකිනීමට තැත්කල බවයි වැඩිදුර තොරතුරු විමසීමේදී හෙළි වී තිබෙන්නේ.