ප්‍රංශ පාපැදි ශූරතාවලියේ ජය "තෝමස් ගේරාන්ට්" ට | Colombocall ප්‍රංශ පාපැදි ශූරතාවලියේ ජය "තෝමස් ගේරාන්ට්" ට - Colombocall

Hot News

ප්‍රංශ පාපැදි ශූරතාවලියේ ජය "තෝමස් ගේරාන්ට්" ට
ප්‍රංශ පාපැදි ශූරතාවලියේ 2018 වසරේ කිරුළ ජයග්‍රහණය කිරීමට ස්කයි කණ්ඩායම  නියෝජනය කරන 32 හැවැරිදි තෝමස් ගේරාන්ට් සමත්විය. මොහු බ්‍රිතාන්‍ය වෙනුවෙන් ප්‍රංශ පාපැදි ශූරතාව ජයග්‍රහණය කළ තුන්වන ක්‍රීඩකයා වෙයි.

පසුගිය වසරේ ප්‍රංශ පාපැදි ශූරතාව ජයග්‍රහණය කළ බ්‍රිතාන්‍ය ක්‍රිඩක ක්‍රිස් ෆෝම්  තරගාවලියේ තෙවන තැනට පත් වීමද මෙවර දක්නට ලැබුණු විශේෂ අවස්ථාවකි.