නොනිදන වෙළදකුටි නිර්මාණයට රජයෙන් ප්‍රතිලාභ | Colombocall නොනිදන වෙළදකුටි නිර්මාණයට රජයෙන් ප්‍රතිලාභ - Colombocall

Hot News

නොනිදන වෙළදකුටි නිර්මාණයට රජයෙන් ප්‍රතිලාභ

රත්නපුර පළාත් සභා ශ්‍රවණාගාරයේදී ඊයේ පැවති ග්‍රාමශක්ති වැඩසටහනට සහබාගි වෙමින් ජනපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා කියා සිටියේ කෑගල්ල නගරයේ නොනිදන වෙළඳසැල් ඉදිකිරීම සඳහා දිසාපතිවරිය මිලියන 65 ක මුදලක් ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා ඇති බවයි. එම මුදල රජය විසින් ලබා දෙන බවද එහි පළමු රුපියල් මිලියන 25 ක් කඩිනමින් ලබාදීමට කටයුතු කරන ලෙසයි ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කර සිටියේ. තවද රජයක් ලෙස ප්‍රතිපත්ති සහ සැලසුම් වශයෙන් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ඉහළින් ක්‍රියාත්මක කළද එහි සාර්ථකත්වය පවතින්නේ ක්‍ෂේත්‍රයේ ක්‍රියාකාරීත්වය මත බව එතුමා වැඩි දුරටත් කියා සිටියා.