කොළබ කොටුව මාර්ගය අවට රථ වාහන තදබදයක් | Colombocall කොළබ කොටුව මාර්ගය අවට රථ වාහන තදබදයක් - Colombocall

Hot News

කොළබ කොටුව මාර්ගය අවට රථ වාහන තදබදයක්

කොළබ කොටුව දුම්රිය ස්ථානය අවට අන්තර් උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමා සිසුන් සිදුකරන විරෝදතා පාගමනක් හේතුවෙන් මේ වනවිට ඒ අවට දැඩි රථ වාහන තදබදයක් හටගෙන තිබෙනවා. මේ නිසා මාර්ගයේ රථ වාහන ගමනාගමන කටයුතු සදහාද බාදාවක් එල්ල වී ඇති බව පොලිසිය කියා සිටියා.