කොළඹට හෙට පැය හයක විදුලි කප්පාදුවක්! | Colombocall කොළඹට හෙට පැය හයක විදුලි කප්පාදුවක්! - Colombocall

Hot News

කොළඹට හෙට පැය හයක විදුලි කප්පාදුවක්!

අත්‍යවශ්‍ය විදුලි නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුකොටගෙන හෙට (27) උදේ 9.00 සිට 3.00 දක්වා කාලය තුළ කොළඹ 3, 4, 5, 7 සහ 8 යන ප්‍රදේශයන්වලට විදුලිය කප්පාදුවක් සිදු කරන බවට ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල අමාත්‍යංශය දන්වා සිටිනවා.

තවද මේ මස 31 වන දින දක්වා කාලය තුළ මෙම ප්‍රදේශයන්හි වරින්වර විදුලිය විසන්දි වීමක් සිදුවිය හැකි බවයි ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල අමාත්‍යංශයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මහතා සඳහන් කර සිටින්නේ.