අළුගෝසු වැටුප වැඩි වෙයි. නිල නිවසක් ද ලබා දීමේ කතාබහක් ! | Colombocall අළුගෝසු වැටුප වැඩි වෙයි. නිල නිවසක් ද ලබා දීමේ කතාබහක් ! - Colombocall

Hot News

අළුගෝසු වැටුප වැඩි වෙයි. නිල නිවසක් ද ලබා දීමේ කතාබහක් !


මෙරට මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්ම කිරීම සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට විශාල කතාබහක් ඇතිව තිබෙනවා. ඒත් සමඟම මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක කිිරීම සඳහා අළුගෝසු තනතුර පිළිබඳවද අවධානය යොමු කෙරුනා. ඒ අනුව එම තනතුර සඳහා කිහිප දෙනෙකු අයදුම්පත් යොමුකර තිබූනා. එසේම කාන්තාවක් විසින්ද වැටුප් රහිතව තමන් අළුගෝසු තනතුරට බඳවා ගන්නා ලෙස ඉල්ලීමක් කර තිබූ අතර ඒ පිළිබඳ තොරතුරු මීට පෙර වාර්තා වී තිබුනා.

මේ අතරතුර අළුගෝසු තනතුර සඳහා හිමිවන  වරප්‍රසාද වැඩි කිරීමට කටයුතු කටයුතු සම්පාදනය කරන බව බන්ධනාගාර ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවා. ඒ අනුව දැනට රුපියල් තිස්පන්දහසක්ව පවත්නා අළුගෝසු තනතුරේ වැටුප රුපියල් පනස්දහස දක්වා ඉහළ නැංවීමට සහ එම තනතුර හොබවන්නා සඳහා නිල නිවසක් ලබා දීමටද කටයුතු කරන බවයි සඳහන් වන්නේ.

එසේම අළුගෝසු තනතුරේ යෙදෙන්නා වෙනුවෙන් පොලිස් ආරක්ෂාවක් ලබා දීමටත් මරණීය දණ්ඩනය නියම කරන වාර ගණන අනුව එම තනතුර දරන්නාට අතිරේක දීමනාවක්ද ගෙවීමටත් නියමිත බවයි වාර්තා වන්නේ.

මීට අමතරව මරණ දඬුවමට නියම කරන පුද්ගලයන් රඳවා තබන මරණ කුටි (ඪේත් රොව්) පෙළ විධිමත්ව සැකසීම ඇතුළු සංවර්ධන කටයුතු කිහිපයක්ද  සිදු කිරීමට නියමිත බව බන්ධනාගාර ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවා.