යෝෂිත රාජපක්ෂ සාමාන්‍ය පෙළ අසමත් ! විස්තරය මෙන්න ! | Colombocall යෝෂිත රාජපක්ෂ සාමාන්‍ය පෙළ අසමත් ! විස්තරය මෙන්න ! - Colombocall

Hot News

යෝෂිත රාජපක්ෂ සාමාන්‍ය පෙළ අසමත් ! විස්තරය මෙන්න !


ජනතා විමුක්ති පෙරමුණු මන්ත්‍රීවරයෙක් පාර්ලිමේන්තුවේදී යෝෂිත රාජපක්ෂ පිළිබඳව  හෙළිදරව්වක් සිදු කළ වීඩියෝවක් සමාජ ජාලා තුළ සැරිසරමින් පවතී.
ඉතා විවේචනාත්මක එම වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න.