ගාල්ල ක්‍රීඩාංගනය ඉවත් කරන්නේ නෑ - අධ්‍යාපන ඇමතිගෙන් සහතිකයක් | Colombocall ගාල්ල ක්‍රීඩාංගනය ඉවත් කරන්නේ නෑ - අධ්‍යාපන ඇමතිගෙන් සහතිකයක් - Colombocall

Hot News

ගාල්ල ක්‍රීඩාංගනය ඉවත් කරන්නේ නෑ - අධ්‍යාපන ඇමතිගෙන් සහතිකයක්

අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේ ඊයේ පැවති ජනහමුවකට සහබාගි වෙමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාාරියවසම් මහතා කියා සිටියේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීකට් ක්‍රීඩාංගනය ඉවත් කිරීමට කිසිසේත් ඉඩ නොදෙන බවයි.