භික්ෂූන් වහන්සේලා සඳහා රජයෙන් නව විශ‍්‍රාම වැටුපක් | Colombocall භික්ෂූන් වහන්සේලා සඳහා රජයෙන් නව විශ‍්‍රාම වැටුපක් - Colombocall

Hot News

භික්ෂූන් වහන්සේලා සඳහා රජයෙන් නව විශ‍්‍රාම වැටුපක්ආර්ථික අපහසු  තා සහිත  දුෂ්කර ප‍්‍රදේශවල විහාරස්ථානයන්හි වැඩ වාසය කරන භික්ෂූන් වහන්සේ වෙනුවෙන් නව විශ‍්‍රාම වැටුප් ක‍්‍රමයක් හා රක්ෂණ ක‍්‍රමයක් හඳුන්වාදීමට බුද්ධශාසන අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබෙනවා.

මෙම නව රක්ෂණ ක‍්‍රමය මගින්  ස්වාමීන් වහන්සේලාට විවිධ රෝග සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිකාර ගැනීමේදී සහනයක් වෙනු ඇති බවයි  විෂයභාර අමාත්‍ය ගාමිණි ජයවික‍්‍රම පෙරේරා කියා සිටියේ. එමෙන්ම
 භික්ෂූන් වහන්සේට අවශ්‍ය ඖෂධ ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය සේවා සපයා ගැනීමට මුදල් ප‍්‍රතිපාදන ලබාදීම මෙමගින් සිදු වනවා.

දුෂ්කර ප‍්‍රදේශවල ඇතැම් භික්ෂූන් වහන්සේ ශාසනය අතහැර යාමට ප‍්‍රධාන හේතුවක් වී ඇත්තේ ද පවතින ආර්ථික දුෂ්කරතා නිසා බවටයි බුද්ධශාසන අමාත්‍යංශය පෙන්වා දෙන්නේ.