මහාවංශය කියවා ඡායාරූපකරණය ආරම්භ කල පන්නිලගේ විස්තරය මෙන්න ! Video | Colombocall මහාවංශය කියවා ඡායාරූපකරණය ආරම්භ කල පන්නිලගේ විස්තරය මෙන්න ! Video - Colombocall

Hot News

මහාවංශය කියවා ඡායාරූපකරණය ආරම්භ කල පන්නිලගේ විස්තරය මෙන්න ! Videoබොහෝ නිරූපිකාවන් සමඟ ඡායාරූප ලබා ගනිමින් සමාජය තුළ කතාබහට ලක් වූ චරිතයක් ලෙස  හෂාන් පන්නිල හඳුනාගත හැකි ය.
මාධ්‍ය වැඩසටහනකට එක් වෙමින් ඔහු අපූරු ප්‍රකාශයක් සිදු කර තිබේ.

එනම් ශමන් මෙම ක්ෂේත්‍රයට පැමිණියේ මහාවංශය කියවා බවයි.
එමෙන්ම නූතන කාශ්‍යප වන්නේ ද තමා බව පන්නිල කියා සිටීයි.

එම වීඩියෝව පහළින් නරඹන්න.