මෛත්‍රී ජලාශයක් විවෘත කරද්දී තවත් ජලාශයක වේල්ලක් කැඩී යයි ! 6000 ක් අනාථ වෙයි ! -VIDEO- | Colombocall මෛත්‍රී ජලාශයක් විවෘත කරද්දී තවත් ජලාශයක වේල්ලක් කැඩී යයි ! 6000 ක් අනාථ වෙයි ! -VIDEO- - Colombocall

Hot News

මෛත්‍රී ජලාශයක් විවෘත කරද්දී තවත් ජලාශයක වේල්ලක් කැඩී යයි ! 6000 ක් අනාථ වෙයි ! -VIDEO-විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ, ගිණිකොනදිග ලාඕසයේ ඇටාපියු ප්‍රදේශයේ පිහිටි ජලාශයක වේල්ලක් මෙලෙස බිඳී ගොස් ඇති බවයි.
වේල්ල බිඳී යාමෙන් පහත් බිම්වල පිහිටි ගම්මාන 6ක් ජලයෙන් යට වී  ඇති අතර වේල්ල බිඳී යාමෙන් හටගත් හදිසි ගංවතුර තත්ත්වය හේතුවෙන් පුද්ගයින් 6000කට අධික පිරිසකට උන්හිටි තැන් අහිමි වී තිබේ.
වේල්ල බිඳී යාමට හේතුව මෙතෙක් හෙළි වී නොමැත.